Prečo práve BIO?

To najcennejšie, čo každý z nás vo svojom živote má, je jeho zdravie a zdravie jeho rodiny. Preto je dôležité, aby sme sa k svojmu životu stavali zodpovedne a práve konzumáciou BIO produktov tento cieľ určite docielime. V dnešnej dobe sa BIO čoraz viac dostáva do popredia a u ľudí vzbudzuje čoraz väčší záujem, čo nás veľmi teší. Naša príroda je totiž veľkým darom a je dôležité si ju patrične vážiť. Preto je prístup k prírode každého z nás veľmi dôležitý, a z toho dôvodu sme presvedčení, že práve podporovaním ekologických fariem, či spracovateľov BIO komodít, aspoň do určitej miery spolu pomôžeme prírode. 

Naše bioprodukty a biopotraviny pochádzajú z certifikovaného a prísne kontrolovaného systému ekologického poľnohospodárstva, spracovania a distribúcie, pričom pri pestovaní týchto BIO komodít sa nepoužívajú žiadne chemické postreky a pestovatelia sa tým vracajú k návykom, na ktoré boli zvyknutí aj naši starí rodičia.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ľudia mali zmeniť svoj prístup k životu a zaradiť do svojho jedálnička biopotraviny. Tými najdôležitejšími sú samozrejme ľudské zdravie a láska k prírode. Biopotraviny a zdravá výživa idú spolu ruka v ruke. Konzumáciou biopotravín nemožno 100 % garantovať, že človek bude zdravý, možno však s určitosťou konštatovať, že pokiaľ vylúčime zo stravy chemické postreky a rôzne geneticky modifikované potraviny, s určitosťou sme na správnej ceste k zlepšeniu zdravia. Zaradením bioproduktov do svojho života nie len obohacujeme svoj jedálniček, ale rovnako pomáhame zlepšovať životné prostredie, v ktorom žijeme.