Prehlásenie o nepoužívaní ožarovaní

Týmto prehlasujeme, že pri manipulácii, samotnom spracovaní, výrobe a ani pri skladovaní nami dodávaných BIO produktov nebolo použité ožarovanie. Tiež všetky zložky nami dodávaných BIO produktov boli vyrobené bez použitia akéhokoľvek ožarovania.