Prehlásenie o nepoužívaní GMO produktov

Týmto prehlasujeme, že všetky naše BIO produkty, ktoré dodávame našim klientom, nemajú GMO pôvod. Žiadne nami dodávané BIO produkty nie sú vyrábané s pomocou geneticky modifikovaných mikroorganizmov. Z toho dôvodu nikdy nebude potrebné, aby sme naše produkty označovali v súlade s príslušnými Nariadeniami o označovaní a dosledovateľnosti GMO (ďalej len nariadenie). Je to z toho dôvodu, že nami dodávané BIO produkty, nepatria do pôsobnosti nariadenia a neobsahujú žiaden zistiteľný geneticky modifikovaný materiál, založený na PCR analytických metódach.

U potravín a surovín, pochádzajúcich z krajiny prípadne z regiónu, kde sú geneticky modifikované jednotlivé odrody danej potraviny alebo jej zložky, bol implementovaný systém Presnej identifikácie pôvodu, ktorý je v plnej miere využívaný.  Z toho dôvodu v akreditovaných laboratóriách neustále kontrolujeme zloženie surovín  a svojím certifikátom tak potvrdzujeme všetkým našim zákazníkom dodržiavanie Prehlásenia o nepoužívaní GMO produktov.

To všetko z dôvodu, že nám záleží na kvalite našich komodít a tiež na spokojnosti našich zákazníkov.