Tržby

Tržby našej spoločnosti IMPORTAT DE BONA, s.r.o.:

Rok 2016 – 977.136 €

Rok 2017 – 3.927.380,08 €