O našej spoločnosti

Spoločnosť IMPORTAT DE BONA, s.r.o. je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 2016. Aj napriek tomu, že sme pomerne mladí na trhu, sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavným krédom je návrat k prírode v jej plnej sile. Našim úspechom sú práve nadpriemerné vzťahy s našimi pestovateľmi a zákazníkmi na Slovensku ale i po celom svete. Možno konštatovať, že gro nášho úspechu sú práve naši dodávatelia a zákazníci, ktorých si bez rozdielu veľmi vážime. Základnou myšlienkou vzniku bolo vytvoriť spoločnosť, ktorá pracuje s ekologickými produktami a prináša tak zákazníkom doslova zdravie na tanieri.

Čo sa týka našej činnosti, prevláda u nás odborné spracovanie BIO komodít, ktoré pochádzajú výlučne od ekologických poľnohospodárov, skladovanie týchto komodít podľa platných právnych predpisov a v konečnej fáze ich dodávka zákazníkom z celého sveta.

Víziou spoločnosti, čo bolo i dôvodom jej vzniku, je zamerať sa práve na BIO poľnohospodárske produkty a investície do nových technológií, aby sme mohli tieto BIO komodity spracovávať tak, aby si zachovali čo najväčšie množstvo ich nutričnej hodnoty, a aby sme tým čo najmenej znečistili naše životné prostredie.

Naša spoločnosť v súčasnosti úzko spolupracuje s firmou NOVOSEED, s.r.o., ktorá disponuje vlastnou fabrikou, v ktorej s ohľadom na zachovanie hodnôt spracováva rôzne druhy BIO komodít podľa prísnych postupov. Čistenie produktov prebieha plne automaticky, čo vylučuje znehodnotenie produktov. Tiež disponuje i skladovacími priestormi, v ktorých sme schopní odborne uskladniť niekoľko tisíc ton BIO plodín.