Naše základné hodnoty

Naše základne hodnoty, alebo inak celkovú filozofiu, na ktorej staviame naše podnikanie, možno zjednodušene popísať pár kľúčovými slovami:

• dodržiavanie právnej legislatívy

Pri výkone svojej činnosti plne rešpektujeme platné právne predpisy, vrátane medzinárodných právnych predpisov a vyžadujeme od svojich zamestnancov, ale tiež od svojich obchodných partnerov, aby sa správali rovnako. Naša spoločnosť koná v súlade s pravidlami, ktoré pre ňu vyplývajú z certifikátov, ktoré vlastní.

• etika

Podľa etických kódexov a princípov sa správame ku každému nášmu zamestnancovi, neustále investujeme do zvyšovania jeho kvalifikácie, zlepšovania pracovných podmienok, lebo šťastní zamestnanci sú pilierom každej úspešnej spoločnosti. Korektné vzťahy udržiavame i s každým z našich dodávateľov a zákazníkov. Veríme, že práve náš prístup pomáha udržať si tieto partnerstvá za účelom dlhodobej spolupráce, pri ktorej sú všetky strany spokojné a tiež pomáha prinášať i nových obchodných partnerov a zákazníkov.

• ochrana prírody

Dôvodom prečo sme sa rozhodli pre obchodovanie s BIO komoditami bola i ochrana prírody a životného prostredia ako takého. V našej spoločnosti sa zameriavame na ekologicky bezpečné procesy, ktoré sú šetrné k našej prírode. Samozrejme nezabúdame ani na recykláciu odpadov, či získavanie energie z prírodných zdrojov.

• ekonomika

Podnikanie je neustálym kolobehom na seba nadväzujúcich činností. Preto neustále investujeme náš zisk do nových technologických postupov a procesov, s cieľom ešte väčšieho skvalitnenia našich služieb. Len tak sa môžeme rozvíjať, či už interne, vo vzťahu k našim zamestnancom, ale i externe, vo vzťahu k našim obchodným partnerom a všetkým štátnym inštitúciám.

• FAIR TRADE princípy

Dodržiavame princípy FAIR TRADE – SPRAVODLIVÝ OBCHOD. Ide o vzťahy s našimi obchodnými partnermi, ktoré sú pre nás kľúčové, a ktoré sú založené na transparentnosti, úcte a dialógu oboch strán.