Kontrola kvality

Každý náš zákazník má u nás garanciu dosledovania pôvodu komodity pochádzajúcej z ekologického poľnohospodárstva. Garantujeme absolútnu transparentnosť pri manipulácii s BIO komoditami a to od okamihu doručenia komodity od dodávateľa, po jej skladovanie a následné doručenie konečnému zákazníkovi. To všetko sa nám darí napĺňať práve preto, že každej komodite prideľujeme jej jedinečné číslo, tzv. LOT číslo, ktoré označuje dodávku jedného druhu komodity, ktorá pochádza od jedného farmára a z jednej parcely. Naši zákazníci tak majú 100% istotu, že nami dodané komodity pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, a že prešli systémom kontroly kvality.

Pri analýze sa pracuje s tzv. referenčnou vzorkou, ktorú odoberáme z každého LOT-u. Odoberanie referenčnej vzorky sa riadi internými smernicami, ktoré určujú postup, akým sa referenčná vzorka odoberá. Referenčná vzorka svojimi vlastnosťami a obsahom zodpovedá surovine v celom LOT-e.

Samotný systém kontroly kvality v sebe obnáša množstvo procesov, pri ktorých sa zisťujú rôzne parametre. Laboratórnymi analýzami, ktoré realizujeme v akreditovaných laboratóriách po celej Európe vieme zistiť:

 • Vlhkosť
 • Podiel nečistôt
 • Počet kusov / jadier, alebo zŕn na 1 uncu (28,3495231 gramov)
 • Prítomnosť cudzorodých látok
 • Farbu
 • Vôňu
 • Chuť
 • Prítomnosť GMO
 • Hodnoty ťažkých kovov
 • Prítomnosť pesticídov a ich reziduí s presnosťou 0,01 mg/kg
 • Prítomnosť glyfosátov s presnosťou 0,01 mg/kg
 • Mikrobiologické parametre
 • Iné vlastnosti komodít